SCUTIRILE DE PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE, ACORDATA IN BAZA ART 456 ALIN 2 LIT M DIN LEGEA 207/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

In temeiul art. 456 alin 2 din Legea 207/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale pot acorda scutiri/ reduceri de la plata impozitului pe cladire pentru „ m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Avand in vedere aceasta reglementare, pentru anul fiscal 2022 Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat prin anexa 2 la HCL 664/2022 procedura privind criteriile si conditiile de acordare a scutirilor la plata impozitului pentru cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice. Beneficiarii scutirii sunt persoanele fizice proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe/cladirilor cu destinatia de locuinta construite după proiecte elaborate până la 31.12.2005 şi reabilitate termic pe cheltuială proprie, asigurându-se creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100kWh/mp arie utilă, în condiţii de eficienţă economică.

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:

-să realizeze la imobilele cu destinaţia de locuinţă, lucrările de intervenţie prevăzute la art.4, alin. 1, 2, 3 din OUG nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind creşterea performanţei energetice la imobilele cu destinatia de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kwh/mp arie utilă, în condiţii de eficienţă economică;

- lucrările de intervenţie trebuie să fie efectuate la întregul bloc de locuinţe, eventual pe tronsoane sau la întreg imobilul cu destinaţia de locuinţă;

-la finalul lucrărilor, proprietarii trebuie să obţină certificatul energetic, întocmit de către auditorul energetic pentru clădiri;

-lucrările de intervenţie să fie executate exclusiv din surse proprii si finalizate pana la data de 31.12.2022;

-imobilul sa fie construit dupa proiecte elaborate pana la 31.12.2005

- să aibă achitate obligaţiile datorate bugetului local scadente la data de 31.12.2022 pana la termenul limita de depunere a cererii privind acordarea scutirii, respectiv 31.12.2022.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri pentru o perioada de 5 ani se acordă pe baza de cerere insotita de documentele justificative, compartimentul de specialitate din cadrul PMT urmand sa intocmeasca un document din care sa rezulte îndeplinirea condiţiilor tehnice privind incadrarea lucrarilor efectuate in conditiile procedurii aprobate prin hotararea consiliului local.

 

Structura responsabilă pentru aceste acest domeniu este: DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, contact: [email protected].

Partenerii nostri