LEGISLAȚIE UTILĂ

 • Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/16209

 

 • Legea 196/2018, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203233

 

 • Legea 287/2009, republicată, privind Codul Civil

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109883

 

 • Legea 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii și normele de aplicare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

 

 • Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/219190

 

 • Legea nr. 10/1995, actualizată și republicată, privind calitatea în construcţii

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729

 

 • Legea nr. 153/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008

 

 • HG nr. 28/2008 – privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/88958

 

 • Legea nr. 372/2005, republicată, privind performanța energetică a clădirilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66970

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

 

 • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată la 20.11.2006).

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194303

 

 • H.G. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44297

 

 • H.G. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna (M.O. nr. 905/18 decembrie 2003).

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48519

 

 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice (Anexa: Normă metodologică din 18.04.2008 de clasare și inventariere a monumentelor istorice)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/95750

 

 • Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu norme de aplicare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/103284

 

 • Ordinul nr.163/540/23 ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor şi al vicepriministrului, ministrul administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/103911

 

 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010, actualizată, privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/119995

 

 • Legea nr. 227/2015, actualizată, privind Codul fiscal

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/171282

Partenerii nostri