INFRACȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

  • Executarea fără autorizaţie de construire ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor la monumente istorice sau la clădirile aflate în zone de protecție (art.24, Legea 50/1991)

  • Executarea de lucrări asupra unui monument istoric, în zona sa de protecţie sau în zonele protejate fără avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia (art.55, Legea 422/2001)

  • Executarea de lucrări fără autorizație de construire (art.26, Legea 50/1991)

  • Executarea de lucrări cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic autorizat (art.26, Legea 50/1991)

  • Neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor (art.26, Legea 50/1991)

În afara amenzii propriu-zise, prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, Arhitectul Șef dispune ca și măsuri complementare, după caz: intrarea în legalitate, desființarea lucrărilor executate nelegal și/sau oprirea lucrărilor, etc.

Partenerii nostri