SOLUȚII PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR

 • Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile hidroreglabile;

 • Izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);

 • Izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii;

 • Cazane cu condensare; pompe de căldură;

 • Panouri fotovoltaice sau panouri solare, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;

 • Sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);

 • Sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;

 • Izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;

 • Dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;

 • Dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);

 • Dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalației electrice interioare și exterioare

Partenerii nostri