NECESITATE ȘI SUSȚINERE

Proiectul se referă la prioritatea „EE-02-2018: Servicii integrate de reabilitare energetică a locuințelor, „Construirea unui viitor cu un nivel redus de emisii de carbon, reziliență la schimbările climatice: o energie sigură, curată şi eficientă”. În mod special, proiectul se referă la provocarea dată de faptul că, deşi renovarea/reabilitarea energetică a clădirilor vine cu o valoare adaugată considerabilă față de construcția de clădiri noi şi reprezintă avantaje multiple pentru proprietarii de clădiri, ocupanți şi întreaga societate în ansamblu, în sectorul rezidențial privat, mulți promotori de proiecte (inclusiv autoritățile publice) nu dispun de suficientă competență şi capacitate de a elabora, implementa şi finanța un proiect integrat, ambițios de eficientizare energetică integrată a locuințelor.

 

Pentru aplicația proiectului PadovaFIT Expanded, Municipiul Timişoara a fost susținut prin scrisori de către următoarele instituții publice şi private, acestea urmând să fie susținătorii municipalității pe parcursul implementării proiectului, respectiv parte din părțile interesate ale proiectului, după cum urmează:

- Compania de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara;

- Federația AsociaȚiilor de Locatari Timişoara – FALT;

- Universitatea Politehnica Timişoara;

- Agenția pentru Managementul Energiei Timiş – AMET;

- Agenția pentru Energie şi Protecția Mediului Bucureşti;

- Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Timiş;

- Asociația „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA” – OER;

- Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – ROSENC;

- Asociația Centrul Național pentru Producție şi Consum Durabile;

- „DENKSTATT Romania” S.R.L. Timişoara.

Partenerii nostri