OBIECTIVE GENERALE ALE MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ÎN PROIECT

Obiectivul 1: Să identifice condițiile favorabile (sau nefavorabile) şi a celor mai bune practici ale UE, ale promotorilor de proiecte (guvernele şi autorități locale, agențiilor energetice şi companiilor private) care conduc sistemele de servicii de renovare/reabilitare energetică integrată, durabile, având ca sursă de finanțare bugete publice sau /şi private şi care să vizeze economii ambițioase de energie;

Obiectivul 2: Reducerea asimetriei de informații existente în sectorul privat de reabilitare energetică din sectorul rezidențial şi creşterea gradului de conştientizare şi încredere a proprietarilor de locuințe şi a chiriaşilor față de produsele, serviciile şi jucătorii existenți pe piață;

Obiectivul 3: Îmbunătățirea standardizării procedurilor tehnice în vederea reducerii costurilor şi a îmbunătățirii calității ofertei oferite de operatorii de piață de încredere;

Obiectivul 4: Îmbunătățirea condițiilor de finanțare pentru planurile de investiții în reabilitarea energetică oferită prin instrumentul „One Stop Shop”;

Obiectivul 5: Elaborarea şi implementarea unui ghişeu unic care să ofere servicii integrate pentru reabilitarea energetică a locuințelor pentru cetățeni în 4 zone pilot din 3 țări diferite;

Obiectivul 6: Identificarea de soluții pentru eliminarea barierelor juridice, politice, a barierelor financiare, tehnice şi organizaționale care limitează implementarea serviciilor eficiente şi durabile de renovare/reabilitare energetică a locuințelor;

Obiectivul 7: Creşterea capacității părților interesate din sectorul public şi privat de pe piața energiei (inclusiv promotori de proiecte publice şi private), cu un accent deosebit pe serviciile integrate de reabilitare energetică a locuințelor şi condominiilor;

Partenerii nostri