OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul propus vizează extinderea bunelor practici ale municipalității Padova – PadovaFIT – ca soluții pentru eficientizare energetică în clădirile rezidențiale şi operaționalizarea unor structuri de tip ghişeu unic - „One-Stop-Shop” în Romania şi Bulgaria, țări în care să fie transferate cunoştințele şi soluțiile care constituie bune practici ale municipalității Padova.

Activitățile proiectului se circumscriu ideii de tranziție către eficiență energetică şi sustenabilitate în sectorul rezidențial (clădiri private şi condominii).

 

Reabilitarea clădirilor oferă, fără îndoială, valoare adăugată și aduce multiple beneficii proprietarilor de clădiri, ocupanților și comunității în ansamblu. Cu toate acestea, mulți factori interesați care susțin mișcarea de renovare, inclusiv autoritățile publice, nu au încă suficiente competențe tehnice, administrative și financiare și capacitatea de a dezvolta, implementa sau finanța servicii integrate de eficiență energetică.

 

Sectorul construcțiilor din România acoperă aproximativ 45% din consumul total de energie al țării și, în ciuda nevoii urgente de creștere a performanței energetice a clădirilor, rata de renovare rămâne în continuare foarte scăzută. În România, aproximativ 53% și peste 90% din clădirile rezidențiale au fost construite înainte de 1970, respectiv 1989, ceea ce înseamnă că majoritatea au fost construite în absența standardelor de eficiență energetică pentru clădiri, rezultând o performanță energetică între 150 și 400 kWh/m2/an. Ca urmare, 1 din 7 familii de români se confruntă cu probleme serioase cu locuințele, în ceea ce privește eficiența energetică.

 

Pentru a crește drastic rata de renovare profundă a fondului de clădiri din România, va fi necesar să se ofere soluții integrate de renovare tuturor actorilor implicați în procesul de renovare. Acest lucru va necesita cooperarea autorităților, contractorilor, instituțiilor de finanțare și a publicului larg. Autoritățile naționale și locale, împreună cu asociațiile neguvernamentale, trebuie să-și implice cetățenii, oferindu-și expertiza și serviciile pentru a ajuta la reducerea și/sau rezolvarea obstacolelor administrative și tehnice. Soluția constă în participarea activă la One-Stop-Shop-uri (ghișee unice) de renovare a locuințelor, stabilind astfel un grad de încredere pentru locuitori și crescând șansele ca proiectele de renovare să fie realizate și finalizate.

 

Instituțiile financiare trebuie, de asemenea, să fie implicate direct sau indirect în ofertele OSS pentru a oferi soluții de finanțare inteligente celor care sunt interesați să efectueze modernizari energetice, dar nu sunt în măsură să producă capitalul inițial necesar pentru finanțarea proiectelor.

 

În plus, relațiile cu antreprenorii ar trebui să pună la dispoziție muncitori verificați sau instruiți pentru a reduce cel mai mare obstacol menționat de proprietarii de locuințe care realizează modernizarea, și anume calitatea slabă a lucrărilor.

 

În mod ideal, ghișeele unice ar trebui să acționeze ca un mecanism pentru avansarea și implementarea rapidă a lucrărilor de renovare prin mecanisme de finanțare publică pentru a crea o urmărire autonomă care să conducă la o schimbare semnificativă a mentalității față de actorii de pe piața privată.

 

Site-ul Municipiului Timișoara va găzdui toate informațiile relevante sub forma unui ghid pas cu pas și documente de ajutor care pot fi descărcate, împreună cu link-uri către instituțiile și contractorii relevanți pentru a ajuta la administrarea derulării lucrărilor de renovare.

Partenerii nostri