PREZENTARE PROIECT PADOVAFIT EXPANDED – ROL DECISIV ÎN CREAREA UNUI GHIȘEU UNIC (ONE-STOP-SHOP) ÎN TIMIȘOARA

Municipiul Timişoara este semnatar al Convenției Primarilor şi a aprobat în cursul anului 2014 prin Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020, implementând în activitatea curentă diverse acțiuni şi măsuri care, contribuie în mod cumulat la atingerea obiectivele specifice şi a țintelor stabilite în domeniul eficienței energetice şi dezvoltării sustenabile.

 

În cursul anului 2018, Municipalitatea din Padova (Italia) şi compania „SOGESCA” s.r.l., în virtutea bunei colaborări anteriorare în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, a lansat Municipiului Timişoara o invitație de participare pentru scrierea unei aplicații de proiect în cadrul Programului Horizon 2020, apelul de proiecte: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY).

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 11.04.2019 s-a aprobat participarea Municipiului Timişoara ca partener al Proiectului Proiectului „PadovaFIT Expanded”, „Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020, la care Municipiul Timişoara este partener de proiect.

Partenerii nostri