PadovaFIT Expanded

Municipiul Timişoara este semnatar al Convenției Primarilor şi a aprobat în cursul anului 2014 prin Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020, implementând în activitatea curentă diverse acțiuni şi măsuri care, contribuie în mod cumulat la atingerea obiectivele specifice şi a țintelor stabilite în domeniul eficienței energetice şi dezvoltării sustenabile...

Partenerii nostri